Privacy Policy

Collection of Your Personal Information

För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen sportscover.se måste Du vara registrerad användare/kund. sportscover.se håller reda på hur Du navigerar på webbplatsen, de webbsidor Du besöker och andra aktiviteter på denna webbplats för att avgöra vilka delar av webbplatsen som är mest populära. Denna information används även för att leverera specialinnehåll och erbjudande till besökare vars beteende indikerar att de är intresserade av ett särskilt område.

sportscover.se samlar även in viss information om Ditt operativsystem och Din browser, för att kunna öka servicegraden i samband med den tekniska utvecklingen, när Du besöker webbplatsen. Denna information kan inkludera: Din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra webbplatser. Informationen används av sportscover.se för att utföra de tjänster som finns på webbplatsen, för att upprätthålla tjänsternas kvalitet och för att tillhandahålla generell statistik angående användningen av webbplatsen sportscover.se.

Use of Your Personal Information

sportscover.se samlar in och använder Dina personuppgifter för att driva webbplatsen sportscover.se och för att leverera de tjänster som Du har efterfrågat. Till exempel kan vi komma att använd Din e-post adress för att översända servicerelaterade meddelanden till Dig och varje nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller reklamerbjudande som Du har efterfrågat. Enligt vad som beskrivs nedan kan Du om så är fallet själv välja om Du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och reklamerbjudanden, men vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalningar o.dyl. anses utgöra en väsentlig del av tjänsten.

sportscover.se collects your personal order to improve security and to be able to check credit ratings.

We use geographical location in order to determine what locally adjusted information sportscover.se will provide their customers with.

Except as stated below, the personal data you provide on this website will not be passed off sportscover.se and its associated companies without your permission.

Webbplatsen sportscover.se kan komma att lämna ut Dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om sportscover.se i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits Sportscover eller webbplatsen sportscover.se, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Sportscover och webbplatsen sportscover.se eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster, dess webbplatser eller personer ur allmänheten. Personuppgifter som insamlas av sportscover.se kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där sportscover.se har sin verksamhet.

Control of Your Personal Information

You can choose to stop shots and offers by e-mail by clicking here and then entering your email address and click "send".

If your email address has changed, and you continue to want to receive newsletters, please register for the newsletter on this site and provide your email address.

sportscover.se may periodically send out e-mails informing you of technical services, information about new features or changes and updates to the website.

Protecting your personal information

Sportscover är inriktat på att skydda Dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda Dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Till exempel så lagrar vi Dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer. När vi överför konfidentiell information (till exempel kreditkortsnummer) via Internet, skyddas den med kryptering, av säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer). sportscover.se sparar aldrig Ditt kreditkortsnummer.

För åtkomst till Ditt användarkonto krävs ett lösenord, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av Ditt lösenord. Lämna inte ut information om Ditt lösenord till någon annan person. Om Du delar dator med någon annan bör Du alltid logga ut ur datorn för att skydda Din information i förhållande till senare användare av datorn.

Misuse of your user

In the event of attempted fraud or other misuse of services at sportscover.se, sportscover.se reserves the right to deny individuals and companies access to the website sportscover.se and the services Sportscover provides both on sportscover.se, via services on other websites and in other media such as offers in newspapers, radio, on TV, etc. If this suspension from the above-mentioned services is not respected, Sportscover will seek legal sanctions.

Use of cookies

This website uses "cookies" to help you get a personalized Internet experience and "session cookies" to manage your visit to sportscover.se such as the content of your shopping cart, which pages you should access when you follow links etc.

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på Din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till Din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att Du har återvänt till en specifik webbsida, så att Du kan få en personligt anpassad upplevelse när Du besöker webbsidan igen.

Du kan välja om Du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det. Om Du väljer att tillåta Din dator att acceptera cookie-filer kan Du även välja att automatiskt loggas in på webbplatsen sportscover.se.

Om Du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att Du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på sportscover.se eller de andra webbplatser som Du besöker. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbläsarfönster stängs, om du stänger av funktionen även för session-cookies för sportscover.se kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla på sportscover.se.

OBS! Vissa brandväggsprogramvaror (firewalls) stänger av cookies hanteringen, dessa måste också konfigureras korrekt för att webbplatsen ska fungera som önskas.

Change of policy

If there are significant changes to this Privacy Policy, Sportscover will notify you by placing a clear notice to that effect on the Website. We encourage you to regularly read this privacy policy to keep yourself informed about how sportscover.se helps to protect your information.

Contact

We welcome your comments regarding this privacy policy. If you believe that the website sportscover.se has not complied with this privacy policy, please contact us by e-mail or letter.